2021-06-17 مێژوو
3:45 pm ده‌مژمێر
پاره‌
فروتن
كرين
1 دولار
1492 0.07%
1487 0.07%
1 يورو
1784 -0.06%
1774 -0.06%
1 جنيه
2085 -0.95%
2065 -0.96%
1 ليرة
175 -1.69%
170 -1.73%
1 كرون
173.5 -0.29%
171.5 -0.29%
1 كرون
173.5 -0.29%
171.5 -0.29%
مێژوو 2021-06-17 - ده‌مژمێر 3:45 pm
بهێته‌ گهورین ب دراڤێ

بو په‌یوه‌ندى كرن ب كومپانیا سه‌یدو

پاره‌ گهور: 07504505275 | 07505850506
saidoexchange@saidoco.com

ئوتیلا سه‌یدو: 07504509665
saido.hotel@yahoo.com

شریناهێت سه‌یدو: 07504739639

چاپخانا سه‌یدو: 07504736938

كارى چێكرنا مناره‌ییان مزگه‌فتان : 07504880844

نانپێژیا سه‌یدو یا نانێ كوردى: 07504578377