2022-05-24 مێژوو
3:15 pm ده‌مژمێر
پاره‌
فروتن
كرين
1 دولار
1484 0.07%
1479 0.07%
1 يورو
1590 0.13%
1578 0.19%
1 جنيه
1855 -0.27%
1835 -0.27%
1 ليرة
94 -1.05%
91 -1.09%
1 كرون
150.5 1.01%
148.5 1.02%
1 كرون
153.5 0.33%
151.5 0.33%
مێژوو 2022-05-24 - ده‌مژمێر 3:15 pm
بهێته‌ گهورین ب دراڤێ

بو په‌یوه‌ندى كرن ب كومپانیا سه‌یدو

پاره‌ گهور: 07504505275 | 07505850506
saidoexchange@saidoco.com

ئوتیلا سه‌یدو: 07504509665
saido.hotel@yahoo.com

شریناهێت سه‌یدو: 07504739639

چاپخانا سه‌یدو: 07504736938

كارى چێكرنا مناره‌ییان مزگه‌فتان : 07504880844

نانپێژیا سه‌یدو یا نانێ كوردى: 07504578377