2023-06-08 مێژوو
8:36 pm ده‌مژمێر
پاره‌
فروتن
كرين
1 دولار
1475 -0.61%
1465 -0.61%
1 يورو
1580 0.25%
1570 0.26%
1 جنيه
1845 0.82%
1815 0.83%
1 ليرة
65.5 -3.68%
62.5 -0.79%
1 كرون
0 -100.00%
0 -100.00%
1 كرون
0 -100.00%
0 -100.00%
مێژوو 2023-06-08 - ده‌مژمێر 8:36 pm
بهێته‌ گهورین ب دراڤێ

بو په‌یوه‌ندى كرن ب كومپانیا سه‌یدو

پاره‌ گهور: 07504505275 | 07505850506
saidoexchange@saidoco.com

ئوتیلا سه‌یدو: 07504509665
saido.hotel@yahoo.com

شریناهێت سه‌یدو: 07504739639

چاپخانا سه‌یدو: 07504736938

كارى چێكرنا مناره‌ییان مزگه‌فتان : 07504880844

نانپێژیا سه‌یدو یا نانێ كوردى: 07504578377