2021-04-18 مێژوو
11:55 am ده‌مژمێر
پاره‌
فروتن
كرين
1 دولار
1485 0.07%
1480 0.07%
1 يورو
1775 -0.11%
1765 -0.11%
1 جنيه
2060 0.49%
2040 0.49%
1 ليرة
187 1.08%
182 1.11%
1 كرون
175 1.16%
173 1.17%
1 كرون
174 0.29%
172 0.29%
مێژوو 2021-04-18 - ده‌مژمێر 11:55 am
بهێته‌ گهورین ب دراڤێ

بو په‌یوه‌ندى كرن ب كومپانیا سه‌یدو

پاره‌ گهور: 07504505275 | 07505850506
saidoexchange@saidoco.com

ئوتیلا سه‌یدو: 07504509665
saido.hotel@yahoo.com

شریناهێت سه‌یدو: 07504739639

چاپخانا سه‌یدو: 07504736938

كارى چێكرنا مناره‌ییان مزگه‌فتان : 07504880844

نانپێژیا سه‌یدو یا نانێ كوردى: 07504578377