2024-04-18 مێژوو
3:15 pm ده‌مژمێر
پاره‌
فروتن
كرين
1 دولار
1483 -0.27%
1473 -0.27%
1 يورو
1570 -0.32%
1560 -0.32%
1 جنيه
1830 -0.54%
1800 -0.55%
1 ليرة
46 -2.13%
44 -2.22%
1 كرون
0 -100.00%
0 -100.00%
1 كرون
0 -100.00%
0 -100.00%
مێژوو 2024-04-18 - ده‌مژمێر 3:15 pm
بهێته‌ گهورین ب دراڤێ

بو په‌یوه‌ندى كرن ب كومپانیا سه‌یدو

پاره‌ گهور: 07504505275 | 07505850506
saidoexchange@saidoco.com

ئوتیلا سه‌یدو: 07504509665
saido.hotel@yahoo.com

شریناهێت سه‌یدو: 07504739639

چاپخانا سه‌یدو: 07504736938

كارى چێكرنا مناره‌ییان مزگه‌فتان : 07504880844

نانپێژیا سه‌یدو یا نانێ كوردى: 07504578377