2022-06-30 مێژوو
11:30 am ده‌مژمێر
پاره‌
فروتن
كرين
1 دولار
1485 0.07%
1480 0.07%
1 يورو
1555 -0.51%
1545 -0.52%
1 جنيه
1805 -0.82%
1785 -0.83%
1 ليرة
90 1.12%
87 1.16%
1 كرون
145 -0.34%
143 -0.35%
1 كرون
149.2 -1.00%
147.2 -1.01%
مێژوو 2022-06-30 - ده‌مژمێر 11:30 am
بهێته‌ گهورین ب دراڤێ

بو په‌یوه‌ندى كرن ب كومپانیا سه‌یدو

پاره‌ گهور: 07504505275 | 07505850506
saidoexchange@saidoco.com

ئوتیلا سه‌یدو: 07504509665
saido.hotel@yahoo.com

شریناهێت سه‌یدو: 07504739639

چاپخانا سه‌یدو: 07504736938

كارى چێكرنا مناره‌ییان مزگه‌فتان : 07504880844

نانپێژیا سه‌یدو یا نانێ كوردى: 07504578377