2023-02-01 مێژوو
3:34 pm ده‌مژمێر
پاره‌
فروتن
كرين
1 دولار
1692 0.12%
1682 0.12%
1 يورو
1830 0.38%
1820 0.39%
1 جنيه
2070 0.24%
2050 0.24%
1 ليرة
89 -1.11%
87 -1.14%
1 كرون
160 -0.62%
158 -0.63%
1 كرون
168 0.60%
166 0.61%
مێژوو 2023-02-01 - ده‌مژمێر 3:34 pm
بهێته‌ گهورین ب دراڤێ

بو په‌یوه‌ندى كرن ب كومپانیا سه‌یدو

پاره‌ گهور: 07504505275 | 07505850506
saidoexchange@saidoco.com

ئوتیلا سه‌یدو: 07504509665
saido.hotel@yahoo.com

شریناهێت سه‌یدو: 07504739639

چاپخانا سه‌یدو: 07504736938

كارى چێكرنا مناره‌ییان مزگه‌فتان : 07504880844

نانپێژیا سه‌یدو یا نانێ كوردى: 07504578377