2021-10-21 مێژوو
7:05 pm ده‌مژمێر
پاره‌
فروتن
كرين
1 دولار
1483 -0.20%
1478 -0.20%
1 يورو
1725 -0.29%
1715 -0.29%
1 جنيه
2045 -0.24%
2025 -0.25%
1 ليرة
160 -1.23%
155 -1.27%
1 كرون
171.3 0.18%
169.3 0.18%
1 كرون
176 0.57%
174 0.58%
مێژوو 2021-10-21 - ده‌مژمێر 7:05 pm
بهێته‌ گهورین ب دراڤێ

بو په‌یوه‌ندى كرن ب كومپانیا سه‌یدو

پاره‌ گهور: 07504505275 | 07505850506
saidoexchange@saidoco.com

ئوتیلا سه‌یدو: 07504509665
saido.hotel@yahoo.com

شریناهێت سه‌یدو: 07504739639

چاپخانا سه‌یدو: 07504736938

كارى چێكرنا مناره‌ییان مزگه‌فتان : 07504880844

نانپێژیا سه‌یدو یا نانێ كوردى: 07504578377