2022-10-05 مێژوو
11:30 am ده‌مژمێر
پاره‌
فروتن
كرين
1 دولار
1482 0.07%
1477 0.07%
1 يورو
1468 0.75%
1458 0.76%
1 جنيه
1690 1.81%
1670 1.83%
1 ليرة
81 -1.22%
79 -1.25%
1 كرون
135.3 0.22%
133.3 0.23%
1 كرون
140 0.36%
138 0.36%
مێژوو 2022-10-05 - ده‌مژمێر 11:30 am
بهێته‌ گهورین ب دراڤێ

بو په‌یوه‌ندى كرن ب كومپانیا سه‌یدو

پاره‌ گهور: 07504505275 | 07505850506
saidoexchange@saidoco.com

ئوتیلا سه‌یدو: 07504509665
saido.hotel@yahoo.com

شریناهێت سه‌یدو: 07504739639

چاپخانا سه‌یدو: 07504736938

كارى چێكرنا مناره‌ییان مزگه‌فتان : 07504880844

نانپێژیا سه‌یدو یا نانێ كوردى: 07504578377