2021-05-12 مێژوو
5:30 pm ده‌مژمێر
پاره‌
فروتن
كرين
1 دولار
1489 0.07%
1484 0.07%
1 يورو
1800 -0.33%
1790 -0.33%
1 جنيه
2100 -0.24%
2080 -0.24%
1 ليرة
180 -1.10%
175 -1.13%
1 كرون
177 -0.56%
175 -0.57%
1 كرون
178 -1.11%
176 -1.12%
مێژوو 2021-05-12 - ده‌مژمێر 5:30 pm
بهێته‌ گهورین ب دراڤێ

بو په‌یوه‌ندى كرن ب كومپانیا سه‌یدو

پاره‌ گهور: 07504505275 | 07505850506
saidoexchange@saidoco.com

ئوتیلا سه‌یدو: 07504509665
saido.hotel@yahoo.com

شریناهێت سه‌یدو: 07504739639

چاپخانا سه‌یدو: 07504736938

كارى چێكرنا مناره‌ییان مزگه‌فتان : 07504880844

نانپێژیا سه‌یدو یا نانێ كوردى: 07504578377