پاره‌ گهور
په‌یوه‌ندێ ب مه‌
Untitled document

شرينــــاهى : 6939 473 0750

ئـــــوتيَــــل : 9665 450 0750  saido.hotel@yahoo.com

صـــرافيــة : 5275 450 0750  saidoexchange@yahoo.com

مـــــطبعـــة : 6938 473 0750  saidoprinting@yahoo.com

مـــــنــــارة : 0844 488 0750

Copyright Saido Company © 2015, All rights Reserved. Developed by: ‏‎Galwan Khalid